Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie, które ułatwiają nam korzystanie z nich. Szczegóły

Książka przychodów i rozchodów

Książka przychodów i rozchodów

Oferujemy profesjonalną i w pełni kompleksową obsługę ksiąg przychodów i rozchodów, gwarantując bezpieczeństwo, rzetelność oraz najwyższą jakość usług.
Podatkowa książka przychodów i rozchodów (KPiR) jest obowiązkową formą ewidencjonowania działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro po przeliczeniu na PLN.

Dodatkowo obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy:
 • armatorów zdefiniowanych na podstawie Ustawy o podatku tonażowym;
 • osób wykonujących działalność gospodarczą w formie agencji i umów zlecenia;
 • osób duchownych, które same zrezygnowały z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • osób zajmujących się działami produkcji rolnej, jeżeli zgłoszą one zamiar prowadzenia tej księgi.

W ramach obsługi KPiR oferujemy:
 • Sporządzamy i wysyłamy pliki JPK
 • Zapewniamy pełną ewidencję w księdze przychodów i rozchodów
 • Księgujemy wszelkie zdarzenia gospodarcze
 • Prowadzimy pełen rejestr zakupu VAT
 • Prowadzimy pełen rejestr sprzedaży VAT
 • Prowadzimy ewidencję środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzimy ewidencję wyposażenia
 • Sporządzamy deklaracje oraz informacje podatkowe
 • Sporządzamy zeznania roczne
 • Sporządzamy sprawozdania do urzędu statystycznego
 • Prowadzimy pełną obsługę w zakresie ZUS – płatnik
 • Weryfikacja dostarczanej dokumentacji;
 • Dekretacji – oceny dokumentów księgowych w świetle prawa podatkowego wraz ze sposobem uwidoczniania w księdze;
 • rozliczania transakcji wewnątrz-unijnych oraz związanych z importem i ex portem;
 • wyliczania zobowiązań podatkowych i sporządzanie przewidzianych prawem deklaracji podatkowych, raportów itp. dla ZUS, US, GUS i innych organów instytucji państwowych;
 • sporządzania dowodów wewnętrznych na podstawie otrzymanej dokumentacji;
 • prowadzenia obsługi kadrowo – płacowej.

Usługi księgowe

Usługi księgowe

Umówmy się na spotkanie
Umówmy się na spotkanie, zaoferujemy kawę i rozwiążemy Twój problem
Klikając, zgadzasz się na Politykę Prywatności